Samarbejdspuljen for skoler og folkeoplysende foreninger

Samarbejdspuljen støtter samarbejde mellem folkeoplysende foreninger og københavnske folkeskoler. Med udgangspunkt i folkeskolereformens idé om ”Åben Skole” kan foreningerne være med til at give skoleeleverne en mere inspirerende skoledag og styrke kvaliteten af undervisningen.