Artikel

Artikel

Sang, bevægelse og læring

Gratis dybdegående kursusforløb for dig, der gerne vil blive bedre til at bruge din sangstemme og arbejde med børnestemmer, børnekor og bevægelse i musikundervisningen.

Sammen med Sangens Hus tilbyder kompetencecenteret 12 pladser på helårsforløb og 12 pladser på halvårsforløb i Sang, bevægelse og læring.
Tilmeldingsfristen for Københavns skoler er forlænget til 10. august. Læs mere her og tilmeld dig her.

Det er gratis at deltage.

Mere og bedre sang
Målet med Sang, bevægelse og læring er, at elever i folkeskolen kommer til at synge mere og bedre, blandt andet fordi de får et mere fortroligt forhold til deres egne (sang)stemmer. Lærere, som har gennemgået et forløb i Sang, bevægelse og læring, vil kunne udfordre deres elever sangligt og musikalsk, så de bliver så dygtige, som de kan.

Forskning viser at børn som jævnligt synger sammen, får styrket selvværd og sociale kompetencer. Det er også påvist, at når man med sang og bevægelse i skoledagen aktiverer begge hjernehalvdele og får pulsen op, understøtter det elevernes læring ved at styrke deres koncentrationsevne, kropsbevidsthed og sproglige udvikling. (læs mere om dette på Videncenter for sang)